Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

İyul ayı üzrə brokerlərin renkinqi

Ticarət xəbərləri

2016-cı il İyul ayı üzrə BFB-nin DQK və KQK bazarı sektorunda (repo əməliyyatlar istisna olaraq)

göstərilmiş xidmətlərin həcminə görə brokerlərin renkinqi

 

Xidmətlərin həcminə görə cari yeri Xidmətlərin həcminə görə əvvəlki yeri Brokerlər Əməliyyatların həcmi(AZN)
1 2 “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC2 52,795,373.61
2 1      “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC1  40,945,980.02 
3 3 “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC3 19,063,993.01
4 4 “Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti”4   ASC 5,838,581.85

 

Qeyd: DQK – dövlət qiymətli kağızlar; KQK – korporativ qiymətli kağızlar