Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Dəmirbank” ASC

Alət seçimi:

Qiymətli kağız
Dəmirbank ASC - Səhm
Növü
Səhm
Sektor
Sənədsiz adlı adi səhm
ISIN nömrə
AZ1001000145
Ticker
DAMİR
Nominal
0.2 AZN
Qiymətli kağızların sayı
105000000
Listinq tarixi
30/12/2009
Ticarətə buraxılma tarixi
Bazar seqmenti
Əsas
Lot sayı
1
Valyuta
AZN