Beynəlxalq əlaqələr

Bakı Fond Birjası bir çox qabaqcıl beynəlxalq maliyyə institutları ilə əmakdaşlıq edir.

Azərbaycan iqtisadiyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının genişləndiyi bir mühitdə, kapital bazarlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətin müasir tələblərə uyğun səmərəli təşkili və beynəlxalq standartların tətbiqi, dünya üzrə nüfuzlu fond birjaları və maliyyə qurumları ilə faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması Bakı Fond Birjası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bakı Fond Birjasının beynəlxalq əlaqələri və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivələri əsasən iki istiqamətdə aparılır:

1) Digər ölkələrin nüfuzlu fond birjaları ilə qarşlıqlı münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi;

2) Müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıqıarın qurulması və inkişaf etdirilməsi.