Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

 

2016-cü ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 5,209,962,033.44 AZN  təşkil etmişdir.

 

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2016 Dövriyyə (azn), 2015
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı           685,118,050.33                          238 20,541,583.90 16
MN Dövlət İstiqrazları            524,720,125.40                          224 20,541,583.90 16
Dİ yerləşdirmə               380,588,695.43                           173 0 0
Dİ təkrar               144,131,429.97                             51 20,541,583.90 16
AMB Notları               160,397,924.93                        14.00 0 0
NOT yerləşdirmə               160,397,924.93                             14 0 0
NOT təkrar                                     –                              – 0 0
II . Pay bazarı           117,663,353.85                       1,905 276,356,350.85 3323
Səhmlər yerləşdirmə               114,681,000.00                             16 266,703,390.35 111
Səhmlər təkrar                   2,982,353.85                        1,889 9,652,960.50 3212
III. Borc Alətləri Bazarı 278,438,668.86 562 1,771,817,859.25 625
AİF istiqrazları  yerləşdirmə                                     –                              – 41,333,586.00 10
AİF istiqrazları təkrar                 26,639,576.70                             12 1,477,905,330.15 191
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə               168,990,229.45                           467 19,763,407.52 72
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar                 82,808,862.71                             83 232,815,535.58 352
     –  o cümlədən market meyker                                    –                               –   207,864,889.80 256
IV. REPO əməliyyatları 2,064,763.58 2 119,759,375.00 111
AMB-nin Repo əməliyyatları                                     –                              – 32,217,600.76 30
Digər Repo əməliyyatlar                   2,064,763.58                               2 87,541,774.24 81
V. Törəmə Alətlər Bazarı 4,126,677,196.82 41151 6,047,304,217.28 46841
Valyuta                 3,864,013,134                      35,920 5,953,801,019.68 41641
Əmtəə                    262,664,063                        5,231 93,503,197.60 5200
Cəmi 5,209,962,033.44 43,858.00 8,235,779,386.28 50,916.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)                    824,657,850                           670             327,800,384                           193
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)                    256,562,223                        2,035          1,740,915,410                        3,771

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar