Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

2017-cı ilin yanvar-iyul ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 5,337,804,789.37AZN  təşkil etmişdir.

 

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2017 Dövriyyə (azn), 2016
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı  1,609,914,321.03 404    296,656,862.72 125
MN Dövlət İstiqrazları      387,154,563.07 250    296,656,862.72 125
Dİ yerləşdirmə         353,541,374.75                   196        200,338,135.18                                  85
Dİ təkrar           33,613,188.32                     54          96,318,727.54                                  40
AMB Notları  1,222,759,757.96 154 0 0
NOT yerləşdirmə      1,222,759,757.96                   154                              –                                   –
NOT təkrar                               –                      –                              –                                   –
II. Pay bazarı     667,631,911.10 849       26,320,263.44 1235
Səhmlər yerləşdirmə         649,121,094.93                       6          24,681,000.00                                  15
Səhmlər təkrar           18,510,816.17                   843            1,639,263.44                             1,220
III. Borc Alətləri Bazarı 470,482,898.39 569       41,260,079.18 66
AİF istiqrazları  yerləşdirmə         150,577,849.50                     20                              –                                   –
AİF istiqrazları təkrar         180,914,972.57                     24          20,312,439.68                                    9
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                               –                      –            4,358,571.85                                  30
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar         138,990,076.32                   525          16,589,067.65                                  27
     –  o cümlədən market meyker            1,396,389.00  –           1,687,722.86  –
IV. REPO əməliyyatları 11,577,467.73 17 0.00 0
AMB-nin Repo əməliyyatları                               –                      –                              –                                   –
Digər Repo əməliyyatlar           11,577,467.73                     17                              –                                   –
V. Törəmə Alətlər Bazarı 2,578,198,191.12 43,298.00 1,874,799,551.15 24,780.00
Valyuta           2,363,053,250              38,872          1,823,182,315                           21,942
Əmtəə              215,144,941                4,426               51,617,236                             2,838
Cəmi 5,337,804,789.37 45,137.00 2,239,036,756.49 26,206.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)           2,376,000,077                   376             229,377,707                                130
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)              372,029,053                1,446             134,859,498                             1,296

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar