Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   5,285,866,397.75
2   "Unicapital İ.Ş." ASC   3,514,252,317.05
3   "AzFinance İ.Ş." QSC   3,136,711,256.01
4   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   3,134,571,505.47
5   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   1,161,103,082.24
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   387,846,367.81
7   "Kapital Menecment İ.Ş."ASC   -