Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Unicapital İ.Ş." ASC   3,331,292,116.70
2   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   2,524,087,798.75
3   "AzFinance İ.Ş." QSC   1,418,354,635.01
4   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   180,495,347.35
5   "Kapital Menecment İ.Ş."ASC   53,258,857.95
6   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   1,843,831,739.18
7   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   178,888,038.29