Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   3,708,221,060.77
2   "Unicapital İ.Ş." ASC   2,878,767,493.78
3   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   2,589,297,592.91
4   "AzFinance İ.Ş." QSC   2,574,781,509.66
5   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   822,104,106.34
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   322,783,951.56
7   "Kapital Menecment İ.Ş."ASC   -