Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   2,107,189,269
2   "Unicapital İ.Ş." ASC   2,055,295,560
3   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   1,802,105,287
4   "AzFinance İ.Ş." QSC   1,655,263,352
5   Xalq Kapital İ.Ş."QSC   536,034,447
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   218,242,521
7   "Kapital Menecment İ.Ş."ASC   -