Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Unicapital İ.Ş." ASC   327,595,454.47
2   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   241,193,163.98
3   "AzFinance İ.Ş." QSC   112,017,486.30
4   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   73,316,495.62
5   "Kapital Menecment İ.Ş." ASC   35,578,418.66