Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Unicapital İ.Ş." ASC   2,641,768,651.69
2   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   1,488,117,319.43
3   "AzFinance İ.Ş." QSC   1,083,250,901.79
4   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   137,502,128.58
5   "Kapital Menecment İ.Ş."ASC   53,258,857.95
6   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   1,289,838,797.62