Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Unicapital İ.Ş." ASC   4,928,361,772.64
2   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   4,756,008,128.92
3   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   2,968,555,220.14
4   "AzFinance İ.Ş." QSC   2,135,322,296.46
5   Xalq Kapital İ.Ş."QSC   573,781,572.26
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   297,735,990.64
7   "Kapital Menecment İ.Ş."ASC   53,258,857.95