Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   7,111,122,385.45
2   "Unicapital İ.Ş." ASC   4,348,068,279.64
3   "AzFinance İ.Ş." QSC   3,844,294,568.35
4   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   3,739,200,690.28
5   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   1,664,193,854.32
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   461,420,699.12
7   "Kapital Menecment İ.Ş."ASC   -