Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

Dİ yerləşdirmə

Ticarət xəbərləri

2016-cı ilin 15 mart tarixində BFB-də keçiriləcək Maliyyyə Nazirliliyinin Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları (DQİ), Dövlət ortamüddətli İstiqrazları (DOİ) üzrə hərraclar və istiqrazların buraxılış parametrləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Hərracın keçirilməsi tarixi   Dövlət istiqrazının növü Qiymətli kağızın İSİN kodu Ümumi həcmi (manat) Bir istiqrazın nominal dəyəri (manat) İstiqrazların tədavül müddəti Faiz gəliri Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri Ödəmə tarixi Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi

(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*

 

 

Anderrayter

15.03.2016 DQİ AZ0102006498 10 000 000 100 182 gün 13.09.2016  

 

Unicapital İŞ ASC

15.03.2016 DQİ AZ0104007494 10 000 000 100 364 gün 14.03.2017  

 

Unicapital İŞ ASC

 

 

Hərrac zamanı, qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.

*Qeyd: Hərrac iştirakçıları tərəfindən istiqrazların alınması üçün verilən sifarişlərin həcmi Emitent tərəfindən hərraca çıxarılmış istiqrazların həcminə nisbəti Emitentin müəyyən etdiyi minimum həddən aşağı olduğu təqdirdə Emitent bu sifarişləri qəbul etməmək hüququna malikdir.