Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

DQİ (AZ0104028516) yerləşdirmənin nəticəsi

Ticarət xəbərləri

27 dekabr 2016-cı il tarixində, Bakı Fond Birjasında Maliyyə Nazirliyinin AZN nominallı, AZ0104028516 ISIN kodlu, 364 gün tədavül müddətli, 10 000 000 AZN həcmində qısamüddətli dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.

Hərrac zamanı 3 investor tərəfindən 6 sifariş təqdim olunmuşdur. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği 14,743,300.00 AZN təşkil etmişdir.

Sifarişlər 82.0483 AZN (21.9999%) və 87.7784 AZN (13.9999%) qiymət intervalında təqdim edilmişdir.

Hərracın yekunları üzrə bağlanılmış əqdlərin minimum qiyməti 82.7233 AZN (20.9999%) orta ölçülmüş qiyməti 83.4716 (19.4716%) təşkil etmişdir.

Bağlanılmış əqdlər üzrə hesablaşmalar 28.12.2016 (t+1) tarixində həyata keçiriləcəkdir

İstiqrazların nominal qiymət üzrə reallaşdırılmış həcmi  10 000 000  AZN təşkil edilmişdir.

İstiqrazların ödəmə tarixi  26.12.2017-cı  ildir.

İstiqrazların tədavül müddəti –  364 gündür.