Əməkdaşlıq və Üzvlük


Bakı Fond Birjasının beynəlxalq əlaqələri və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivələri əsasən iki istiqamətdə aparılır:

1) Digər ölkələrin nüfuzlu fond birjaları ilə qarşlıqlı münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi;

2) Müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıqıarın qurulması və inkişaf etdirilməsi.