Tarixcə

1999

Birjanın yaradılması üzrə təşəbbüs qrupunun təşkili

2000

Bakı Fond Birjasının səhmdarlarının ilk yığıncağı

Birja fəaliyyəti üzrə QKDK-dan lisienziyanın alınması

Dövlət qiymətli kağızları ilə BFB-də ticarətə başlanılması

2001

Repo alətinin bazara təqdim edilməsi

2004

Korporativ istiqrazların BFB-də ticarətinə başlanılması

Səhmlərin BFB-də ticarətinə başlanılması

Mərkəzi Bankın NOT-larının BFB-də ticarətinə başlanılması

2006

BFB-də Banklararası REPO əməliyyatlarına start verilməsi

2009

İpoteka istiqrazlarının BFB-də ticarətinə başlanılması

2013

BFB-də ilk market meyker institunun yaradılması

2014

BFB-də Korporativ qiymətli kağızlarla REPO əməliyyatlarına başlanılması

BFB-də Törəmə Maliyyə Alətləri ilə ticarətə start verilməsi