Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

 2016-cü ilin yanvar-iyul ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 2,239,282,054.89AZN  təşkil etmişdir.

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2016 Dövriyyə (azn), 2015
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı           296,656,862.72                          125 18,649,324.15 11
MN Dövlət İstiqrazları            296,656,862.72                          125 18,649,324.15 11
Dİ yerləşdirmə               200,338,135.18                             85 0 0
Dİ təkrar                 96,318,727.54                             40 18,649,324.15 11
AMB Notları                                     –                              – 0 0
NOT yerləşdirmə                                     –                              – 0 0
NOT təkrar                                     –                              – 0 0
II. Pay bazarı              26,320,263.44                       1,235 145,166,652.60 2381
Səhmlər yerləşdirmə                 24,681,000.00                             15 139,080,672.35 107
Səhmlər təkrar                   1,639,263.44                        1,220 6,085,980.25 2274
III. Borc Alətləri Bazarı 41,505,377.58 66 1,359,255,891.36 457
AİF istiqrazları  yerləşdirmə                                     –                              – 31,259,836.00 8
AİF istiqrazları təkrar                 20,312,439.68                               9 1,158,133,975.30 139
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                   4,358,571.85                             30 13,111,261.95 48
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar                 16,834,366.05                             27 156,750,818.11 262
     –  o cümlədən market meyker                                    –                               –   163,491,368.87 186
IV. REPO əməliyyatları 0.00 0 111,225,018.64 96
AMB-nin Repo əməliyyatları                                     –                              – 32,217,600.76 30
Digər Repo əməliyyatlar                                     –                              – 79,007,417.88 66
V. Törəmə Alətlər Bazarı 1,874,799,551.15 24780 5,443,881,361.35 35966
Valyuta                 1,823,182,315                      21,942 5,366,153,618.78 31924
Əmtəə                      51,617,236                        2,838 77,727,742.57 4042
Cəmi 2,239,282,054.89 26,206.00 7,078,178,248.10 38,911.00

 

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar