Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

2016-cı il Avqust ayı üzrə BFB-nin DQK və KQK bazarı sektorunda (repo əməliyyatlar istisna olaraq) göstərilmiş xidmətlərin həcminə görə brokerlərin renkinqi

Korporativ xəbərlər
Xidmətlərin həcminə görə cari yeri Xidmətlərin həcminə görə əvvəlki yeri Brokerlər Əməliyyatların həcmi

(AZN)

1 1 “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 72,487,987.64
2 2 “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC 25,755,114.62
3 3 “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC 18,345,726.12
4 4 “Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti”   ASC 4,231,662.20

 

Qeyd: DQK – dövlət qiymətli kağızlar; KQK – korporativ qiymətli kağızlar