Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

2016-cı il Sentyabr ayı üzrə BFB-nin DQK və KQK bazarı sektorunda (repo əməliyyatlar istisna olaraq) birja üzvlərinin renkinqi

Ticarət xəbərləri
Xidmətlərin həcminə görə cari yeri Xidmətlərin həcminə görə əvvəlki yeri Brokerlər Əməliyyatların həcmi(AZN)
1 1 “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 33,306,643.47
2 2 “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC 18,411,935.02
3 3 “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC 14,325,169.41
4 4 “Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti”   ASC 2,509,857.96

 

Qeyd: DQK – dövlət qiymətli kağızlar; KQK – korporativ qiymətli kağızlar