Emitentlər

Başqa emitentə keç

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Alət seçimi:

Qiymətli kağız
Faizli təmin edilməmiş istiqrazlar
Növü
İstiqraz
Sektor
Neft Sektoru
ISIN nömrə
AZ2001019895
Ticker
Nominal
1000 USD
Qiymətli kağızların sayı
100 000
Listinq tarixi
16.09.2016
Ticarətə buraxılma tarixi
13.10.2016
Bazar seqmenti
Əsas
Lot sayı
Valyuta
USD