Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Bakıneftmədəncihaz” ASC

Alət seçimi:

Qiymətli kağız
Bakıneftmədəncihaz
Növü
Səhm/stock
Sektor
ISIN nömrə
AZ1001002265
Ticker
Nominal
2 AZN
Qiymətli kağızların sayı
207 542 ədəd
Listinq tarixi
Ticarətə buraxılma tarixi
Bazar seqmenti
Lot sayı
Valyuta