Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-də ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi (2017-ci il yanvar-iyul ayları üzrə)

Ticarət xəbərləri
İnvestisiya Şirkətləri
Qiymətli Kağızın növünə görə “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC “AzFinance İnvestisiya    Şirkəti” QSC “Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti”   ASC “PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC
Dövlət İstiqrazları  1,127,329,497.45       40,934,421.58     776,043,493.21  52,707,892.22          43,369.46             10,210.18
Korporativ İstiqrazlar     358,432,965.38       12,478,151.05     250,674,326.21       384,616.53  137,378,359.12           702,405.88
Səhm         1,491,913.60  1,299,256,983.50       34,241,089.90       166,349.20          80,400.00             27,086.00
Repo           862,943.00                        –       22,291,992.47                    –                      –                        –
Törəmə maliyyə alətləri                        –  1,289,099,095.56                        –                    –                      –  1,289,099,095.56
Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə)  1,488,117,319.43  2,641,768,651.69  1,083,250,901.79  53,258,857.95  137,502,128.58  1,289,838,797.62
(AZN)

 

 

⃰  “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC Törəmə maliyyə alətləri bazarında likvidlik təminatçısı kimi çıxış edir