Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-də ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi

Ticarət xəbərləri
  İnvestisiya Şirkətləri
Qiymətli Kağızın növünə görə “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC “AzFinance İnvestisiya    Şirkəti” QSC “Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti”   ASC “PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC
Dövlət İstiqrazları  605,984,658.55         9,975,462.31  350,443,625.83  42,716,562.72         24,247.30          10,210.18
Korporativ İstiqrazlar  186,235,249.69         2,204,006.60  190,978,432.18         41,684.80  98,368,097.72         565,260.69
Səhm      1,491,913.60  1,200,919,597.06          25,352.88       164,489.20         80,400.00          11,212.00
Repo         862,943.00                        –    22,291,992.47                    –                    –                      –
Törəmə maliyyə alətləri                      –     858,769,314.75                      –                    –                    –  858,769,314.75
Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə)  794,574,764.84  2,071,868,380.72  563,739,403.36  42,922,736.72  98,472,745.02  859,355,997.61
(AZN)

 ⃰  “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC Törəmə maliyyə alətləri bazarında likvidlik təminatçısı kimi çıxış edir