Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

2016-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 4,402,728,987.23 AZN  təşkil etmişdir

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2016 Dövriyyə (azn), 2015
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı           454,626,716.09                          192 20,541,583.90 16
MN Dövlət İstiqrazları            454,626,716.09                          192 20,541,583.90 16
Dİ yerləşdirmə               310,495,286.12                           141 0 0
Dİ təkrar               144,131,429.97                             51 20,541,583.90 16
AMB Notları                                     –                              – 0 0
NOT yerləşdirmə                                     –                              – 0 0
NOT təkrar                                     –                              – 0 0
II . Pay bazarı           117,485,145.09                       1,776 276,112,181.20 3088
Səhmlər yerləşdirmə               114,681,000.00                             16 266,703,390.35 111
Səhmlər təkrar                   2,804,145.09                        1,760 9,408,790.85 2977
III. Borc Alətləri Bazarı 227,291,858.40 515 1,647,305,009.02 584
AİF istiqrazları  yerləşdirmə                                     –                              – 36,286,501.00 9
AİF istiqrazları təkrar                 26,639,576.70                             12 1,368,234,106.80 175
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə               168,570,384.45                           464 18,909,158.32 62
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar                 32,081,897.25                             39 223,875,242.90 338
     –  o cümlədən market meyker                                    –                               –   194,150,043.72 245
IV. REPO əməliyyatları 2,064,763.58 2 118,596,431.00 107
AMB-nin Repo əməliyyatları                                     –                              – 32,217,600.76 30
Digər Repo əməliyyatlar                   2,064,763.58                               2 86,378,830.24 77
V. Törəmə Alətlər Bazarı 3,602,567,748.77 36385 5,892,841,462.39 44357
Valyuta                 3,377,298,609                      32,063 5,805,709,309.33 39334
Əmtəə                    225,269,140                        4,322 87,132,153.06 5023
Cəmi 4,404,036,231.93 38,870.00 7,955,396,667.51 48,152.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)                    593,746,671                           621             321,899,050                           182
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)                    205,657,049                        1,862          1,622,059,724                        3,506