Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

 BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

 

 

2017-cı ilin yanvar ayı ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 1,053,773,499.82 AZN  təşkil etmişdir.

 

 

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2017 Dövriyyə (azn), 2016
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı      39,777,915.52 7      31,603,771.39 7
MN Dövlət İstiqrazları  1,652,538.18 2       31,603,771.39 7
Dİ yerləşdirmə                             –                      –                             –                                   –
Dİ təkrar            1,652,538.18                       2          31,603,771.39                                    7
AMB Notları 38,125,377.34 5 0 0
NOT yerləşdirmə          38,125,377.34                       5                             –                                   –
NOT təkrar                             –                      –                             –                                   –
II . Pay bazarı    600,345,790.39 115            355,823.80 72
Səhmlər yerləşdirmə        600,000,000.21                       2                             –                                   –
Səhmlər təkrar               345,790.18                   113               355,823.80                                  72
III. Borc Alətləri Bazarı 41,165,893.00 80               5,693,072.33 7
AİF istiqrazları  yerləşdirmə          10,000,000.00                       1                             –                                   –
AİF istiqrazları təkrar                             –                      –            1,399,428.83                                    1
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                             –                      –            2,758,510.50                                    5
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar          31,165,893.00                     79            1,535,133.00                                    1
     –  o cümlədən market meyker 545 340     –           1,687,722.86  –
IV. REPO əməliyyatları 0.00 0 0.00 0
AMB-nin Repo əməliyyatları                             –                      –                             –                                   –
Digər Repo əməliyyatlar                             –                      –                             –                                   –
V. Törəmə Alətlər Bazarı 372,483,900.91 5087 136,729,583.00 1653
Valyuta        358,378,319.14                4,850             128,544,369                             1,390
Əmtəə          14,105,581.77                   237                 8,185,214                                263
Cəmi 1,053,773,499.82 5,289.00 174,382,250.52 1,739.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)             648,125,378                       8                 2,758,511                                    5
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)               33,164,221                   194               34,894,157                                  81

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar