Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

2016-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 3,669,929,653.92 AZN  təşkil etmişdir.

 

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2016 Dövriyyə (azn), 2015
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı           380,109,643.90                          158 19,777,808.90 14
MN Dövlət İstiqrazları            380,109,643.90                          158 19,777,808.90 14
Dİ yerləşdirmə               261,429,316.46                           111 0 0
Dİ təkrar               118,680,327.44                             47 19,777,808.90 14
AMB Notları                                     –                              – 0 0
NOT yerləşdirmə                                     –                              – 0 0
NOT təkrar                                     –                              – 0 0
II . Pay bazarı              26,933,165.90                       1,557 156,267,956.90 2764
Səhmlər yerləşdirmə                 24,681,000.00                             15 147,203,850.35 109
Səhmlər təkrar                   2,252,165.90                        1,542 9,064,106.55 2655
III. Borc Alətləri Bazarı 52,737,534.44 76 1,576,045,828.29 554
AİF istiqrazları  yerləşdirmə                                     –                              – 36,286,501.00 9
AİF istiqrazları təkrar                 24,639,110.44                             11 1,315,150,466.02 167
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                   8,870,384.45                             35 18,148,795.95 59
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar                 19,228,039.55                             30 206,460,065.32 319
     –  o cümlədən market meyker                                    –                               –   184,520,457.20 231
IV. REPO əməliyyatları 1,464,758.26 1 113,771,323.46 101
AMB-nin Repo əməliyyatları                                     –                              – 32,217,600.76 30
Digər Repo əməliyyatlar                   1,464,758.26                               1 81,553,722.70 71
V. Törəmə Alətlər Bazarı 3,208,684,551.42 33585 5,675,915,926.02 40919
Valyuta                 3,009,028,638                      29,554 5,595,944,709.11 36368
Əmtəə                    199,655,913                        4,031 79,971,216.91 4551
Cəmi 3,669,929,653.92 35,377.00 7,541,778,843.57 44,352.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)                    294,980,701                           161             201,639,147                           177
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)                    164,799,643                        1,630          1,550,452,447                        3,155

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar