Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq TMA bazarı istisna olmaqla repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   8,072,031,321.64
2   "AzFinance İ.Ş." QSC   4,444,504,737.99
3   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   1,687,685,627.96
4   "İnvest -AZ İ.Ş." QSC   1,323,494,785.65
5   "Unicapital İ.Ş." ASC   633,891,782.44
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   513,491,364.93
7   "BTB Kapital İŞ." ASC   280,572,624.40