Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq TMA bazarı istisna olmaqla repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   460,732,603.00
2   "AzFinance İ.Ş." QSC   259,383,439.00
3   "Unicapital İ.Ş." ASC   42,995,166.00
4   "BTB Kapital İŞ." ASC   29,651,213.00
5   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   10,342,852.00
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   9,108,430.00
7   "İnvest -AZ İ.Ş." QSC   2,512,702.00