Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq TMA bazarı istisna olmaqla repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   6,309,855,213.64
2   "AzFinance İ.Ş." QSC   2,357,547,261.56
3   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   1,333,977,733.02
4   "İnvest -AZ İ.Ş." QSC   1,070,571,102.25
5   "Unicapital İ.Ş." ASC   480,148,615.08
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   328,128,530.56
7   "BTB Kapital İŞ." ASC   125,227,156.94