Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   8,837,708,920.54
2   "Unicapital İ.Ş." ASC   5,317,371,608.69
3   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   4,604,529,137.83
4   AzFinance İ.Ş." QSC   4,460,813,782.08
5   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   1,951,294,117.80
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   541,773,212.75
7   "BTB Kapital İŞ" ASC