Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   2,549,317,421.98
2   AzFinance İ.Ş." QSC   839,790,173.53
3   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   567,027,867.98
4   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   564,163,765.93
5   "Unicapital İ.Ş." ASC   491,601,692.25
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   59,315,013.70
7   "BTB Kapital İŞ" ASC   21,386,938.53