Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları və TMA bazarı istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   4,548,813,212.73
2   AzFinance İ.Ş." QSC   1,671,137,065.23
3   "İnvest -AZ İ.Ş" QSC   1,410,818,687.21
4   "Unicapital İ.Ş." ASC   1,079,455,203.81
5   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   1,070,031,970,13
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   204,437,293.81
7   "BTB Kapital İŞ" ASC   80,397,827.66