Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq TMA bazarı istisna olmaqla repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   7,442,430,606.55
2   "AzFinance İ.Ş." QSC   3,180,880,863.23
3   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   1,562,246,514.56
4   "İnvest -AZ İ.Ş." QSC   1,225,420,842.46
5   "Unicapital İ.Ş." ASC   585,830,207.19
6   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   419,115,686.14
7   "BTB Kapital İŞ." ASC   209,131,567.39