Üzvlərin renkinqi

Üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq TMA bazarı istisna olmaqla repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Rank #   Ad   İllik dövriyyə
1   "Paşa Kapital İ.Ş." QSC   2,081,504,556.00
2   "AzFinance İ.Ş." QSC   575,407,831.00
3   "Unicapital İ.Ş." ASC   177,516,072.00
4   "İnvest -AZ İ.Ş." QSC   105,840,968.00
5   "BTB Kapital İŞ." ASC   94,806,154.00
6   "Xalq Kapital İ.Ş."QSC   38,305,034.00
7   "PSG Kapital İ.Ş."QSC   27,267,175.00