Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

Dİ yerləşdirmə

Ticarət xəbərləri

2016-cı ilin 19 aprel tarixində BFB-də keçiriləcək Maliyyyə Nazirliliyinin Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları (DQİ), üzrə hərrac və istiqrazların buraxılış parametrləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Hərracın keçirilməsi tarixi 19.04.2016 19.04.2016
Dövlət istiqrazının növü DQİ DQİ
Qiymətli kağızın İSİN kodu AZ0104010498 AZ0102009492
Ümumi həcmi (manat) 10 000 000 10 000 000
Bir istiqrazın nominal dəyəri (manat) 100 100
İstiqrazların tədavül müddəti 364 gün 182 gün
Faiz gəliri
Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri
Ödəmə tarixi 18.04..2017 18.10.2016
Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*
Anderrayter Unicapital İŞ ASC Unicapital İŞ ASC

 

Hərrac zamanı, qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.

*Qeyd: Hərrac iştirakçıları tərəfindən istiqrazların alınması üçün verilən sifarişlərin həcmi Emitent tərəfindən hərraca çıxarılmış istiqrazların həcminə nisbəti Emitentin müəyyən etdiyi minimum həddən aşağı olduğu təqdirdə Emitent bu sifarişləri qəbul etməmək hüququna malikdir.