Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

Dİ yerləşdirmə

Ticarət xəbərləri

2016-cı ilin 12 fevral tarixində BFB-də keçiriləcək Maliyyyə Nazirliliyinin Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları (DQİ), Dövlət Ortamüddətli İstiqrazları (DOİ) üzrə hərraclar və istiqrazların buraxılış parametrləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Hərracın keçirilməsi tarixi  Dövlət istiqrazının növü Qiymətli kağızın İSİN kodu Ümumi həcmi (manat) Bir istiqrazın nominal dəyəri (manat) İstiqrazların tədavül müddəti Faiz gəliri Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri Ödəmə tarixi Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi

(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*

 

 

Anderrayter

12.02.2016 DQİ AZ0104004491 15 000 000 100 364 gün 10.02.2017 30%  

 

Unicapital İŞ ASC

12.02.2016 DQİ AZ0102003495 5 000 000 100 182 gün 12.08.2016 40%  

 

Unicapital İŞ ASC

12.02.2016 DOİ AZ0105001504 5 000 000 100 728 gün 12.08.2016

10.02.2017

11.08.2017

09.02.2018

30%  

 

Unicapital İŞ ASC

Hərracın keçirilməsi tarixi  Dövlət istiqrazının növü Qiymətli kağızın İSİN kodu Ümumi həcmi (USD) Bir istiqrazın nominal dəyəri (USD) İstiqrazların tədavül müddəti Faiz gəliri Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri Ödəmə tarixi Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi

(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*

 

 

Anderrayter

12.02.2016 DQİ AZ0104002479 10 000 000 100 364 gün 10.02.2017 30%  

Unicapital İŞ ASC

12.02.2016 DOİ AZ0105002486 10 000 000 100 728 gün 12.08.2016

10.02.2017

11.08.2017

09.02.2018

30%  

Unicapital İŞ ASC

 

 

Hərrac zamanı, qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.

*Qeyd: Hərrac iştirakçıları tərəfindən istiqrazların alınması üçün verilən sifarişlərin həcmi Emitent tərəfindən hərraca çıxarılmış istiqrazların həcminə nisbəti Emitentin müəyyən etdiyi minimum həddən aşağı olduğu təqdirdə Emitent bu sifarişləri qəbul etməmək hüququna malikdir.