Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

DOİ (AZ0105001553) yerləşdirmənin nəticəsi

Ticarət xəbərləri

28 fevral 2017-ci il tarixində, Bakı Fond Birjasında Maliyyə Nazirliyinin AZN nominallı, AZ0105001553 ISIN kodlu, 728 gün tədavül müddətli, 10 000 000 AZN həcmində qısamüddətli dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.

Hərrac zamanı 7 investor tərəfindən 14 sifariş təqdim olunmuşdur. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği 23,574,200.00 AZN təşkil etmişdir.

Sifarişlər 86.5041 AZN (23.8749%) və 100.0000 AZN (15.0000%) qiymət intervalında təqdim edilmişdir.

Hərracın yekunları üzrə bağlanılmış əqdlərin minimum qiyməti 100.0000 AZN (15.0000%) orta ölçülmüş qiyməti 100.0000 AZN (15.0000%) təşkil etmişdir.

Bağlanılmış əqdlər üzrə hesablaşmalar 01.03.2017 (t+1) tarixində həyata keçiriləcəkdir

İstiqrazların nominal qiymət üzrə reallaşdırılmış həcmi  10 000 000  AZN təşkil edilmişdir.

İstiqrazların ödəmə tarixi  26.02.2019-cı  ildir.