Açılış zəngi

Bakı Fond Birjasında açılış və bağlanış zəng mərasimi qiymətli kağızlarla gündəlik ticarətin başlanmasını və bağlanması simvolizə edir