News

Select the time interval

Category

Dİ yerləşdirmə

2016-cı ilin 05 fevral tarixində BFB-də keçiriləcək Maliyyyə Nazirliliyinin Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları (DQİ), Dövlət Ortamüddətli İstiqrazları (DOİ) üzrə hərraclar və istiqrazların buraxılış parametrləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:
Hərracın keçirilməsi tarixi
  Dövlət istiqrazının növü
Qiymətli kağızın İSİN kodu
Ümumi həcmi (manat)
Bir istiqrazın nominal dəyəri (manat)
İstiqrazların tədavül müddəti
Faiz gəliri
Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri
Ödəmə tarixi
Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi
(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*
 
 
Anderrayter
05.02.2016
DQİ
AZ0102001499
5 000 000
100
182 gün
05.08.2016
40%
Unicapital İŞ ASC
05.02.2016
DQİ
AZ0104002495
15 000 000
100
364 gün
03.02.2017
30%
Unicapital İŞ ASC
Hərracın keçirilməsi tarixi
  Dövlət istiqrazının növü
Qiymətli kağızın İSİN kodu
Ümumi həcmi (USD)
Bir istiqrazın nominal dəyəri (USD)
İstiqrazların tədavül müddəti
Faiz gəliri
Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri
Ödəmə tarixi
Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi
(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*
 
 
Anderrayter
05.02.2016
DQİ
AZ0104001471
7 000 000
100
364 gün
03.02.2017
30%
Unicapital İŞ ASC
05.02.2016
DOİ
AZ0105001488
5 000 000
100
728 gün
05.08.2016
03.02.2017
04.08.2017
02.02.2018
30%
Unicapital İŞ ASC
Hərrac zamanı, qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.
*Qeyd: Hərrac iştirakçıları tərəfindən istiqrazların alınması üçün verilən sifarişlərin həcmi Emitent tərəfindən hərraca çıxarılmış istiqrazların həcminə nisbəti Emitentin müəyyən etdiyi minimum həddən aşağı olduğu təqdirdə Emitent bu sifarişləri qəbul etməmək hüququna malikdir.