Issuers

Select another issuer

“AGBANK” ASC

Səhmdarlar

  • name
  • Sahib olduğu pay (%)
  • Səhmlərin sayı
  • Səhmlərin son birja qiyməti
  • Əsədulla Çinqiz Rauf oğlu
  • 26.24%
  • 13406406
  • Qriqoriy Aleksandroviç Marçenko
  • 8.30%
  • 4242682
  • Mövsümov Azər Fazil oğlu 1 00% - 512 812
  • 1.00%
  • 512812
  • Yusifov Fərzulla İsmayıl oğlu
  • 4.55%
  • 2327182
  • Cəlilov Əfqan Süleyman oğlu
  • 0.47%
  • 248449
  • Musayev Elnur Əhmədoviç
  • 0.10%
  • 50000

management

  • Board of Directors
  • Executive Board
  • Audit Committee
  • Əsədulla Çingiz Rauf oğlu (Sədr)
   Yusufov Fərzulla İsmayıl oğlu (Üzv)
   Qriqoriy Aleksandroviç Marçenko (Üzv)
   Mövsümov Azər Fazil oğlu (Üzv)
   Neynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının nümayəndəsi (Üzv)
  • Cəlilov Əfqan Süleyman oğlu (Sədr)
   Musayev Elnur Əhməd oğlu (Sədr Müavini Risklər üzrə baş direktor)
   Xələfova Səkinə Rəşid qızı (Üzv Maliyyə menecmenti dep. direktoru)
  • Fikrət Fərman oğlu Baxışov (Sədr)
   Mixail Yuriyeviç Fransev (Üzv)
   Asif Ramazan oğlu Çoxlayev (Üzv)