Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

Dİ yerləşdirmə

2016-cı ilin 05 fevral tarixində BFB-də keçiriləcək Maliyyyə Nazirliliyinin Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları (DQİ), Dövlət Ortamüddətli İstiqrazları (DOİ) üzrə hərraclar və istiqrazların buraxılış parametrləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Hərracın keçirilməsi tarixi   

 

 

Dövlət istiqrazının növü

Qiymətli kağızın İSİN kodu Ümumi həcmi (manat) Bir istiqrazın nominal dəyəri (manat) İstiqrazların tədavül müddəti Faiz gəliri Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri Ödəmə tarixi Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*   

Anderrayter

05.02.2016 DQİ AZ0102001499 5 000 000 100 182 gün 05.08.2016 40%  

Unicapital İŞ ASC

05.02.2016 DQİ AZ0104002495 15 000 000 100 364 gün 03.02.2017 30%  

Unicapital İŞ ASC

Hərracın keçirilməsi tarixi   

 

 

Dövlət istiqrazının növü

Qiymətli kağızın İSİN kodu Ümumi həcmi (USD) Bir istiqrazın nominal dəyəri (USD) İstiqrazların tədavül müddəti Faiz gəliri Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri Ödəmə tarixi Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)*   

Anderrayter

05.02.2016 DQİ AZ0104001471 7 000 000 100 364 gün 03.02.2017 30% Unicapital İŞ ASC
05.02.2016 DOİ AZ0105001488 5 000 000 100 728 gün 05.08.201603.02.2017

04.08.2017

02.02.2018

30% Unicapital İŞ ASC

 

 

Hərrac zamanı, qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.

*Qeyd: Hərrac iştirakçıları tərəfindən istiqrazların alınması üçün verilən sifarişlərin həcmi Emitent tərəfindən hərraca çıxarılmış istiqrazların həcminə nisbəti Emitentin müəyyən etdiyi minimum həddən aşağı olduğu təqdirdə Emitent bu sifarişləri qəbul etməmək hüququna malikdir.