Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

İpoteka istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Ticarət xəbərləri

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən emissiya edilmiş AZ2024008685, AZ2025008687, AZ2026008683 İSİN-li istiqrazların emissiya prospektinə əsasən, istiqrazlar üzrə faiz ödənişləri günündə faiz ödənişi ilə yanaşı istiqrazların nominal üzrə qalıq dəyərinin müəyyən bir hissəsinin (ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borc ödənişlərinə bərabər hissəsinin)   ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan daxil olan məlumata əsasən, 06 iyun 2018-ci il AZ2024008685, AZ2025008687, AZ2026008683 İSİN-li istiqrazlar üzrə növbəti faiz ödənişi emitent tərəfindən həyata keçirilmişdir. Buna əsasən, 06 iyun 2018-ci il tarixindən etibarən sözügedən istiqrazların nominal üzrə qalıq məbləği  965,96  AZN təşkil edir.

Növbəti faiz ödəniş dövründə 3%-lik faiz gəliri 965,96 AZN məbləği əsasında hesablanacaq.

Bakı Fond Birjasında AZ2024008685, AZ2025008687, AZ2026008683 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 965,96 AZN olması nəzərə alınmalıdır