Maliyyə kalkulyatoru

  • Bütün Aktivlər
  • Bütün Öhdəliklər
  • Dövriyyəyədə olan təminatsız istiqraz buraxılışları
  • Təminat (olduqda)

Yekun

Xalis Aktivlər (kapital) Mümkün olan İstiqraz buraxılışı Mümükün olan İstiqraz buraxılışı (təminatlı)
0 0 0