Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

Koronavirus pandemiyasının kapital bazarı iştirakçılarına mәnfi tәsirini azaltmaq məqsədi ilə görüləcək tədbirlər

Korporativ xəbərlər

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarında baş verən kəskin dalğalanmaların kapital bazarı iştirakçılarına mәnfi tәsirini azaltmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının təklif etdiyi dəstəkləyici tədbirlərə əsasən Bakı Fond Birjası tərəfindən aşağıdakı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir:

  1. 01 aprel 2020-ci il tarixindən 01 yanvar 2021-ci il tarixinədək listinqə daxil olan korporativ istiqrazlar üzrə listinq tarifləri ləğv edilməsi;

Qiymətli kağızların kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilməsi zamanı tələb olunan sənədlər dairəsi 01 yanvar 2021-ci il tarixinədək minimallaşdırılaraq, emitentlərdən yalnız notarial qaydada təsdiq edilmiş qiymətli kağızların dövlət reyestrindən çıxarışı və emissiya prospekti tələb edilməsi.