Listinq Məsləhət Proqramı

BFB Kapital bazarından maliyyələşməni təşviq edən Listinq Məsləhət Proqramı çərçivəsində şirkətlərə məlumat və məsləhət xidmətlərinin göstərir