Broşurlar

Qiymətli kağızlar bazarı haqqında maariflənmə səviyyəsinin artırılması Bakı Fond Birjasının fəaliyyətinin bir istiqamətidir.
BFB Qiymətli kağızlar bazarı haqqında maariflənmənin, eləcə də savadlı kadrlar yetişdirilməsinin bazarın inkişafı üçün əhəmiyyətli hesab edir və bununla əlaqədar bu istiqamətdə atılan bütün addımların uzunömürlü və səmərəli şəkildə davamlı olması üçün səylərini əsirgəmir.