Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Aqrolizinq ” ASC

Əsas illik göstəricilər

Yerli standart, Auditdən keçmiş

    • Description

Seçilmiş maliyyə göstəriciləri

Yerli standart, Auditdən keşmiş

    • Description

Yarım illik hesabatlar

Yerli standart, Auditdən keçmiş

    • Description
    • Məcmu gəlirlər