Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC

Səhmdarlar

  • Adı
  • Sahib olduğu pay (%)
  • Səhmlərin sayı
  • Səhmlərin son birja qiyməti
  • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
  • 51,07%
  • 1116314870
  • -

İdarəetmə

  • Müşahidə şurası
  • İdarə heyəti
  • Audit komitəsi
  • Bayramov Azər Əziz oğlu (Sədr)
   Şahbazov Rüstəm Adıgözəl oğlu (Üzv)
   Rəhmanov Xalıq Qəhrəman oğlu (Üzv)
   Kərimov Vəli Cəlil oğlu (Üzv)
   İsrafilov Müşfiq Mahir oğlu (Üzv)
   Fətəliyev İlham Rafiq oğlu (Üzv)
   Mustafayeva Samirə Kərəməli qızı (Üzv)
   ()
  • Məmmədov Elmar Məmməd oğlu (Sədr)
   Mustafayev Emil Mustafa oğlu (Sədrin birinci müavini)
   Əkbərov Vaqif Yəhya oğlu (Sədr müavini)
   Hüseynov Qubad Abdul Hüseyn oğlu (Sədr müavini)