Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Turanbank” ASC

Səhmdarlar

  • Adı
  • Sahib olduğu pay (%)
  • Səhmlərin sayı
  • Səhmlərin son birja qiyməti
  • Fiziki şəxslər
  • 41.9544 %
  • 18225
  • -
  • Hüquqi şəxslər
  • 24.0677 %
  • 10455
  • -
  • Digər Səhmdarlar
  • 33.9779 %
  • 14760
  • -

İdarəetmə

  • Müşahidə şurası
  • İdarə heyəti
  • Audit komitəsi
  • Musayev Fuad Məmməd oğlu (Sədr)
   Kazımov Rauf Kazım oğlu (Üzv)
   Kərimov Akif Əkbər oğlu (Üzv)
   Günter Eckel (Üzv)
   Qasımov Ramiz Məmməd oğlu (Üzv)
   ()
  • Sadıqov Nazim Cavad oğlu (Sədr)
   Musayev Fəzail Misgər oğlu (Sədr müavini)
   Kələşov Məhəmməd Nizami oğlu (Sədr müavini)
   Mustafayeva Kəmalə Mustafa qızı (Üzv)
   Qarayev Orxan İslam oğlu (Üzv)