Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Aqrolizinq ” ASC

Səhmdarlar

  • Adı
  • Sahib olduğu pay (%)
  • Səhmlərin sayı
  • Səhmlərin son birja qiyməti
  • Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
  • 100%
  • 37760000

İdarəetmə

  • Müşahidə şurası
  • İdarə heyəti
  • Audit komitəsi
  • Seyfəddin Talıb oğlu Talıbov (Sədr)
   Faiq Bayram oğlu Bayramov (Üzv)
   Yalçın Saleh oğlu Əzizov (Üzv)
   Firdovsi Ələsgər oğlu Xəlilov (Üzv)
   Əşrəf Yaqub oğlu Quliyev (Üzv)
  • Elşən Sabir oğlu Məmmədov (Sədr)
   Aydın İmaməli oğlu Əzizov (Sədr müavini)
   İsrafil İbrahim oğlu İsmayılov (Üzv)
   Valeh Vaqif oğlu Musayev (Üzv)
   İlham Abbas oğlu Pənahov (Üzv)