Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Bakıneftmədəncihaz” ASC

Səhmdarlar

  • Adı
  • Sahib olduğu pay (%)
  • Səhmlərin sayı
  • Səhmlərin son birja qiyməti

İdarəetmə

  • Müşahidə şurası
  • İdarə heyəti
  • Audit komitəsi
  • Müşahidə Şurasının sədri (Muradov Cəmil)
   Müşahidə Şurasının üzvü (Eyyubov Rəfail)
   Müşahidə Şurasının üzvü (Emma Qafarova)
  • Baş Direktor (Fətəliyev Kamran)