Emitentlər

Başqa emitentə keç

“MET-AK” MMC

Səhmdarlar

  • Adı
  • Sahib olduğu pay (%)
  • Səhmlərin sayı
  • Səhmlərin son birja qiyməti
  • Kərimov Alik Kainbəy oğlu
  • 100 %
  • 1 236 401
  • 10 AZN

İdarəetmə

  • Müşahidə şurası
  • İdarə heyəti
  • Audit komitəsi
  • Kərimov Alik Kainbəy oğlu (Təsisçi)
   Kərimov Aydın Alik oğlu (Direktor)
   Əzizov Mübariz Səlimxan oğlu (İstehsalat direktoru)
   Zülfüqarov Fuad Zülfüqar oğlu (Maliyyə direktoru)