Səhmdarların sayı 50+ olan ASC Siyahısı

“İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alğı-satqı əqdlərinin bağlanması” Qaydalarının 2.5 bəndinə əsasən Mərkəzi Depozitar tərəfindən səhmdarların sayı 50-dən artıq olan səhmdar cəmiyyətlərinin siyahısı Birjaya mütəmadi olaraq təqdim olunur.

Səhmdarların sayı 50+ olan ASC siyahısı