Tariflər

Bakı Fond Birjasında əməliyyat tarifləri BFB-nin İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən olunur.

Ticarət tarifləri

Bakı Fond Birjasında keçirilən əqdlər üzrə Tariflər

Maliyyə aləti   Komissiya haqqı   Digər şərtlər
Dövlət Qiymtəli Kağızları    
- Hərrac Mərkəzi Bankın Notları   Bir aylıq - 0,04%
 
- Maliyyə Nazirliyinin İstiqrazları   35 günlük - 0,04%
91 günlük - 0,04%
182 günlük - 0,04%
364 günlük - 0,04%
728 günlük - 0,04%
1092 günlük - 0,04%
  Komissiya haqqı əqdin həcmindən tutulur. Yerləşdirilmə zamanı komissiya haqqı alıcı tərəfindən tutulur.*
- Təkrar bazar   0,01%
  Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur (market meyker əqdləri istisna)*.
Repo əməliyyatları   3 (üç) günədək, hər gün üçün 0,001%; 3 (üç) gündən artıq 0,003%
  Komissiya haqqı açılış əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur
Mərkəzi Bankla repo/əks repo əməliyyatları   3 (üç) günədək, hər gün üçün 0,001%; 3 (üç) gündən artıq 0,003%
  Komissiya haqqı açılış əqdin həcmindən tutulur
Səhmlər   Yerləşdirmə 0.05% min. 0.5 AZN və maks. 500 AZN şərtilə
Təkrar bazar 0.05% min. 0.5 AZN və maks. 200 AZN şərtilə
  Komissiya haqqı əqdin həcmindən hər iki tərəfdən tutulur
Səhmlər-Marketmeyker əqdləri üzə komissiya   0.03% - min. 0.5 AZN və maks 120 AZN şərtilə
  Göstərilmiş tarif yalnız marketmeykerə şamil edlilir, əqdin digər tərəfindən Tarif cədvəlin 4.2.-ci bəndinə müvafiq olaraq komissiya tutulur
Korporativ istiqrazlar-Yerləşdirmə   0,04%
  Komissiya əqdin həcmindən və yalnız investor tərəfdən tutulur. Emitent xərcləri öz üzərinə götürə bilər
Korporativ istiqrazlar-Təkrar bazar   0,01%
  Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur
Korporativ istiqrazlar-Marketmeyker əqdləri üzə komissiya   0.0075% maks. 1000 AZN şərtilə (istiqrazların nominal dəyəri ABŞ dollarında olduqda, maks. 1000 ABŞ dolları şərtilə)
  Göstərilmiş tarif yalnız marketmeykerə şamil edlilir, əqdin digər tərəfindən Tarif cədvəlinin 5.2.-ci bəndinə müvafiq olaraq komissiya tutulur

* AR Mərkəzi Bankından və AR Maliyyə Nazriliyindən komissiya haqqı tutulmur.

** İstiqrazların nominal dəyəri xarici valyutada olduqda komission haqqı AR Mərkəzi Bankının cari tarixə olan valyuta məzənnəsi ilə manatla önənilməlidir.